Jämför Naturgaspriser

Vi strävar efter att erbjuda marknadens bästa naturgaspriser

Aktuella gaspriser i öre/kWh

Rörligt månadspris för januari

BiogasSkattMomsTotalt
132,70 öre/kWh0 öre/kWh33,18 öre/kWh168,88 öre/kWh
NaturgasSkattMomsTotalt
69,20 öre/kWh37,00 öre/kWh26,55 öre/kWh132,75 öre/kWh

20232022202120202019
Januari90,50 (159,38)103,20 (172,75)29,60 (80,75)21,90 (68,38)30,50 (77,81)
Februari77,10 (142,63)100,70 (169,63)28,60 (79,50)20,10 (67,13)26,80 (73,18)
Mars65,90 (128,63)160,90 (244,88)28,50 (79,38)19,10 (65,88)23,20 (68,73)
April65,30 (127,88)127,80 (203,50)30,50 (81,88)16,00 (62,00)22,50 (67,84)
Maj51,50 (110,63)114,50 (186,88)34,50 (86,88)11,90 (56,88)20,70 (65,49)
Juni51,80 (111,00)126,70 (202,13)38,40 (91,75)11,20 (56,50)16,80 (60,56)
Juli52,40 (111,75)208,40 (304,25)46,90 (102,38)11,60 (57,00)16,50 (60,20)
Augusti57,30 (117,88)282,80 (397,25)56,30 (114,13)13,70 (59,63)16,40 (60,18)
September60,10 (121,38)235,30 (337,88)79,10 (142,63)19,70 (68,38)17,20 (62,00)
Oktober69,20 (132,75)118,70 (192,13)108,60 (179,50)23,20 (72,75)19,30 (63,88)
November128,40 (204,25)99,80 (168,50)23,20 (72,75)24,10 (69,88)
December157,10 (240,13)136,90 (214,88)26,00 (76,25)22,10 (68,13)

Hur du jämförnaturgaspriser

Det kan vara svårt att jämföra olika leverantörers priser så här kommer lite förklaringar. Priset består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt. 1000 kWh = 1 MWh, så 80 öre/kWh motsvarar 800 kr/MWh 1 m³ naturgas innehåller ungefär 11 kWh, kvalitén på gasen skiftar över tiden vilket gör att värdet inte är konstant. Energi och koldioxidskattesatsen är 3,215 kr/m³. Eftersom gasens energikoncentrationen skiljer sig från månad till månad ändras skatten per kWh. ApportGas redovisar senaste månadens skatt i sina priser. Några leverantörer visar fjolårets medelskatt i sina priser. Den fasta årsavgiften ska täcka de avgifter som gasleverantören har för att kunna registrera och få in mätvärden för varje kund.

Världens tredje viktigaste naturkälla efter olja och kol

Naturgas består i huvudsak av metan och bildar vid förbränning koldioxid och vatten. Förbränningen är väldigt ren, det vill säga det bildas nästan inga andra föroreningar. Gasen används därför mycket inom industriella processer. Vid förbränning i värmepannor blir det inget sot och närmiljön blir inte förorenad. Naturgas är ett fossilt bränsle men släpper ut 20% mindre koldioxid per producerad energienhet än olja och uppåt 50% mindre än kol.

Naturgasmarknaden

Naturgasmarknaden är avreglerad sedan 1 juli 2007 och fungerar nu som elmarknaden där naturgasleverantören är skild från nätägaren. Som ägare av en naturgasanläggning tecknas ett avtal med nätägaren i det område där anläggningen är lokaliserad. För själva gasen tecknas ett separat avtal med valfri naturgasleverantör.

Distribution

Största delen av naturgasen distribueras under tryck i rörledningar. Europa har ett väl utbyggt nät som täcker en stor del av kontinenten. I Sverige sträcker sig stamnätet längst västkusten med en avstickare in i Småland. Finns det inget nät kan gasen distribueras i flytande form (kallas LNG), problemet då är att den måste kylas kraftigt vilket är dyrt och kräver specialanläggningar.

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka här för att se vår kontaktsida