Home

ApportGas är en fristående biogas- och naturgasleverantör

Vår affärsidé är att vara en stabil leverantör som minskar dina kostnader. Detta gör vi med bra avtalsvillkor och utan extraavgifter.

Jämför naturgaspriser och biogaspriser

Det kan vara svårt att jämföra olika leverantörers priser så här kommer lite förklaringar.

Priset består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt.

1 m³ naturgas innehåller ungefär 11 kWh, kvalitén på gasen skiftar över tiden vilket gör att värdet inte är konstant.

Den fasta årsavgiften ska täcka de registreringsavgifter som gasleverantören har för varje kund.

Aktuella biogaspriser och naturgaspriser

Rörligt månadspris för januari

Biogas Skatt Moms Totalt
61,10 öre/kWh 00,00 öre/kWh 15,28 öre/kWh 76,38 öre/kWh
Naturgas Skatt Moms Totalt
30,50 öre/kWh 31,75 öre/kWh 15,56 öre/kWh 77,81 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms

Fast pris bundet i 1 år, vid leveransstart före 2019-05-02

Biogas Skatt Moms Totalt
59,60 öre/kWh 00,00 öre/kWh 14,90 öre/kWh 74,50 öre/kWh
Naturgas Skatt Moms Totalt
31,90 öre/kWh 31,75 öre/kWh 15,91 öre/kWh 79,56 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms