Home

ApportGas är en fristående biogas- och naturgasleverantör

Vår affärsidé är att vara en stabil leverantör som minskar dina kostnader. Detta gör vi med bra avtalsvillkor och utan extraavgifter.

Jämför naturgaspriser och biogaspriser

Det kan vara svårt att jämföra olika leverantörers priser så här kommer lite förklaringar.

Priset består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt.

1 m³ naturgas innehåller ungefär 11 kWh, kvalitén på gasen skiftar över tiden vilket gör att värdet inte är konstant.

Den fasta årsavgiften ska täcka de registreringsavgifter som gasleverantören har för varje kund.

Aktuella biogaspriser och naturgaspriser

Rörligt månadspris för november

Biogas Skatt Moms Totalt
63,60 öre/kWh 00,00 öre/kWh 15,90 öre/kWh 79,50 öre/kWh
Naturgas Skatt Moms Totalt
33,10 öre/kWh 31,07 öre/kWh 16,04 öre/kWh 80,21 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms

Fast pris (bundet 1 år eller 2 år) vid leveransstart före 2019-03-02

Biogas Skatt Moms Totalt
62,30 öre/kWh 00,00 öre/kWh 15,58 öre/kWh 77,88 öre/kWh
Naturgas Skatt Moms Totalt
35,20 öre/kWh 31,07 öre/kWh 16,57 öre/kWh 82,84 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms