Home

ApportGas är en fristående biogas- och naturgasleverantör

Vår affärsidé är att vara en stabil leverantör som minskar dina kostnader. Detta gör vi med bra avtalsvillkor och utan extraavgifter.

Jämför naturgaspriser och biogaspriser

Det kan vara svårt att jämföra olika leverantörers priser så här kommer lite förklaringar.

Priset består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt.

1 m³ naturgas innehåller ungefär 11 kWh, kvalitén på gasen skiftar över tiden vilket gör att värdet inte är konstant.

Den fasta årsavgiften ska täcka de registreringsavgifter som gasleverantören har för varje kund.

Aktuella biogaspriser och naturgaspriser

Rörligt månadspris för april

Biogas Skatt Moms Totalt
53,50 öre/kWh 00,00 öre/kWh 13,38 öre/kWh 66,88 öre/kWh
Naturgas Skatt Moms Totalt
22,50 öre/kWh 31,77 öre/kWh 13,57 öre/kWh 67,84 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms

Fast pris bundet i 1 år, vid leveransstart före 2019-08-02

Biogas Skatt Moms Totalt
57,90 öre/kWh 00,00 öre/kWh 14,48 öre/kWh 72,38 öre/kWh
Naturgas Skatt Moms Totalt
30,20 öre/kWh 31,77 öre/kWh 15,49 öre/kWh 77,46 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms