Biogas

Förnyelsebar energi

Biogas

Biogas består precis som naturgasen i huvudsak av metan och bildar vid förbränning koldioxid och vatten. Biogas framställs främst genom rötning av organisk massa som avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall. Eftersom massan som rötas nyligen varit växande gröda och som sådan tagit upp koldioxid ur luften blir biogasen en förnyelsebar energikälla.
Vid framställning av biogas görs det oftast tre vinster:
- Det lättanvända bränslet (biogas)
- Näringsrik gödsel (biogödsel)
- Omhändertagande av organiskt avfall

  • Biogasavtal

ApportGas kan hålla samma pris på biogas som naturgas eftersom biogas är befriat från koldioxid och energiskatt. Skulle det bli ändringar i subventionerna på biogas till biogasens nackdel mot naturgasen, går ert avtal automatiskt över till naturgas om ni inte säger till att ni ändå vill behålla biogas.

  • Biogas för uppvärmning

Om du väljer biogas istället för naturgas behöver du inte göra något med pannan. Gasen i ledningarna är en blandning av naturgas och biogas. Väljer du biogas förbinder vi oss som leverantör att köpa samma mängd biogas i ”andra änden av ledningen” som du förbrukar.×Vill du att vi kontaktar dig? Klicka här för att se vår kontaktsida.