Biogas

Det miljövänliga alternativet

Biogas

Biogas består precis som naturgasen i huvudsak av metan och bildar vid förbränning koldioxid och vatten.
Biogas framställs främst genom rötning av organisk massa som avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall. Eftersom massan som rötas nyligen varit växande gröda och som sådan tagit upp koldioxid ur luften blir biogasen en förnyelsebar energikälla.
Vid framställning av biogas görs det oftast tre vinster:
– Det lättanvända bränslet (biogas)
– Näringsrik gödsel (biogödsel)
– Omhändertagande av organiskt avfall

Biogasavtal

ApportGas kan hålla samma pris på biogas som naturgas eftersom biogas är befriat från koldioxid och energiskatt. Skulle det bli ändringar i subventionerna på biogas till biogasens nackdel mot naturgasen, går ert avtal automatiskt över till naturgas om ni inte säger till att ni ändå vill behålla biogas.

Biogas för uppvärmning[

Om du väljer biogas istället för naturgas behöver du inte göra något med pannan. Gasen i ledningarna är en blandning av naturgas och biogas. Väljer du biogas förbinder vi oss som leverantör att köpa samma mängd biogas i “andra änden av ledningen” som du förbrukar.

Vill du bli kontaktad?

Om du är lite osäker eller vill ha mer information, så kan du alltid kontakta oss eller skicka dina kontaktuppgifter via vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Du når vårt kontaktformulär här.

Hur du jämför naturgaspriser

Det kan vara svårt att jämföra olika leverantörers priser så här kommer lite förklaringar. Priset består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt. 1000 kWh = 1 MWh, så 80 öre/kWh motsvarar 800 kr/MWh 1 m³ naturgas innehåller ungefär 11 kWh, kvalitén på gasen skiftar över tiden vilket gör att värdet inte är konstant. Energi och koldioxidskattesatsen är 3,215 kr/m³. Eftersom gasens energikoncentrationen skiljer sig från månad till månad ändras skatten per kWh. ApportGas redovisar senaste månadens skatt i sina priser. Några leverantörer visar fjolårets medelskatt i sina priser. Den fasta årsavgiften ska täcka de avgifter som gasleverantören har för att kunna registrera och få in mätvärden för varje kund.