Om ApportGas

ApportGas registrerades som gasleverantör 2012. I februari 2013 levererades den första naturgasen och i januari 2017 levererades den första biogasen.

ApportGas är den första oberoende leverantören som bara säljer gas sedan gasmarknaden avreglerades 2007. Avregleringen innebär att gasmarknaden fungerar liksom elmarknaden. Distributören (ledningsägaren) ska vara skild från leverantören. Varje gasförbrukare är fri att välja leverantör av gasen men är för överföringen bunden till den distributör som äger ledningarna i området där anläggningen ligger.

ApportGas ägs och drivs av Gustaf Wachtmeister med familj.

ApportGas idé är att med ett positivt bemötande ge våra kunder de fördelaktigaste avtalen och de lägsta priserna.


Vi på ApportGas


Gustaf Wachtmeister

VD

Kontakta mig