Konsumenträtt

Läs om dina rättigheter och vart du kan vända dig för mer information

Kundservice

Har du frågor eller synpunkter kontakta vår kundservice. Det gör du enklast genom att klicka på kontakten Kontakt uppe i menyn.

Externa länkar

Det finns mycket information om naturgas och vilka rättigheter du har som konsument vad gäller val av energileverantör. Vi har satt samman några länkar som kan vara bra att ha.

Om du behöver rådgivning

Kommunala energirådgivare De flesta kommuner har energirådgivare. Detta är en opartisk och gratis tjänst från kommunerna som kan ge dig råd inför eller efter ett val av gasleverantör.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägleder i olika energifrågor. Energimarknadsbyrån har mycket kunskap om lagar och villkor i energibranschen och kan vara bra att fråga om du vill ha en tredje parts uppfattning i en fråga.

Rättigheter och juridisk hjälp

Energimarknadsinspektionen (EI) är den tillsynsmyndighet som övervakar gasmarknaden. Hit är det bra att vända sig om du har synpunkter över hur gasmarknaden fungerar.
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut från ApportGas. Myndigheten är statlig och gör kostnadsfria och opartiskt prövningar av konsumenttvister.
Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål rörande marknadsföring.
Allmänna domstolar Domstolar för övriga mål.
Naturgaslagen Kapitel 8 innehåller de rättigheter som är viktiga för dig som konsument.
Datainspektionen Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar behandling av personuppgifter.

Villkor och avtal

Avtal Privatperson
Apportgas avtalsvillkor
Allmänna avtalsvillkor

Avtal Företag
Apportgas avtalsvillkor företag
Allmänna avtalsvillkor företag

Här kan du se hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter