Home

ApportGas är en fristående naturgasleverantör

Vår affärsidé är att vara en stabil leverantör som minskar dina kostnader. Detta gör vi med bra avtalsvillkor och utan extraavgifter.

Jämför naturgaspriser

Det kan vara svårt att jämföra olika leverantörers priser så här kommer lite förklaringar.

Priset består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt.

1 m³ naturgas innehåller ungefär 11 kWh, kvalitén på gasen skiftar över tiden vilket gör att värdet inte är konstant.

Den fasta årsavgiften ska täcka de registreringsavgifter som gasleverantören har för varje kund.

Aktuella naturgaspriser

Rörligt månadspris för oktober

Gas Skatt Moms Totalt
20,70 öre/kWh 30,28 öre/kWh 12,75 öre/kWh 63,73 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms

Fast pris (bundet 1 år eller 2 år) vid leveransstart före 2017-02-02

Gas Skatt Moms Totalt
24,70 öre/kWh 30,28 öre/kWh 13,75 öre/kWh 68,73 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms