Home

ApportGas är en fristående naturgasleverantör

Vår affärsidé är att vara en stabil leverantör som minskar dina kostnader. Detta gör vi med bra avtalsvillkor och utan extraavgifter.

Jämför naturgaspriser

Det kan vara svårt att jämföra olika leverantörers priser så här kommer lite förklaringar.

Priset består av: gaspriset + koldioxidskatt + energiskatt + 25% moms på gas och skatt.

1 m³ naturgas innehåller ungefär 11 kWh, kvalitén på gasen skiftar över tiden vilket gör att värdet inte är konstant.

Den fasta årsavgiften ska täcka de registreringsavgifter som gasleverantören har för varje kund.

Aktuella naturgaspriser

Rörligt månadspris för december

Gas Skatt Moms Totalt
23,20 öre/kWh 30,28 öre/kWh 13,37 öre/kWh 66,85 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms

Fast pris (bundet 1 år eller 2 år) vid leveransstart före 2017-04-02

Gas Skatt Moms Totalt
27,70 öre/kWh 30,28 öre/kWh 14,50 öre/kWh 72,48 öre/kWh
Fastavgift 290 kr/år inkl. moms